Nowa publikacja z SALTO / New publication from SALTO / Neue Publikation von SALTO

Nowa publikacja z SALTO / New publication from SALTO / Neue Publikation von SALTO

Zapra­szamy do zapo­zna­nia się z naj­now­szą publi­ka­cją, doty­czącą róż­no­rod­no­ści, wydaną przez SALTO-YOUTH Cul­tu­ral Diver­sity Reso­urce Centre:

https://www.salto-youth.net/downloads/4–17-2901/SALTO%20Resource%20Pack%20%28Online%29.pdf

We would like to invite you te read the very new publi­ca­tion from SALTO-YOUTH Cul­tu­ral Divers­sity Reso­urce Centre:

https://www.salto-youth.net/downloads/4–17-2901/SALTO%20Resource%20Pack%20%28Online%29.pdf 

Neue Publi­ka­tion von SALTO-YOUTH Cul­tu­ral Diver­sity Reso­urce Centre. Weitere Infor­ma­tio­nen zur Publi­ka­tion fin­den Sie hier:

https://www.salto-youth.net/downloads/4–17-2901/SALTO%20Resource%20Pack%20%28Online%29.pdf