O MIĘDZY INNYMI po niemiecku, czyli Unter anderen – Interkulturelle Kompetenz in der Hochschulausbildung

O MIĘDZY INNYMI po niemiecku, czyli Unter anderen – Interkulturelle Kompetenz in der Hochschulausbildung

W ostat­nich dniach uka­zał się test autor­stwa Stef­fena Hauff’a o pro­jek­cie warsz­ta­tów edu­ka­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wej Mię­dzy Innymi. Tekst jest po nie­miecku, zachę­camy do lektury!

http://bilas.mobility-of-mind.org/unter-anderen/

 

21 sierp­nia 2013