VII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania

Stud­nia Opo­wie­ści 7–11.11.2012,

http://www.studnia.org/miedzynarodowy-festiwal-sztuki-opowiadania-2/
wie­lo­wąt­kowy i edu­ka­cyjny obszar mię­dzy­kul­tu­rowy z wie­loma odsło­nami dla laików.