Korzyści dla studentów

Co możesz zyskać dzięki uczestnictwu w warsztatach „Między Innymi”?:

Na poziomie wiedzy:

 • poznasz zjawiska występujące na styku kultur, ich wpływ na współpracę międzykulturową oraz strategie radzenia sobie z nimi
 • zrozumiesz jak Twoje uwarunkowania kulturowe mogą wpływać na postrzeganie świata i zachowanie
 • pogłębisz wiedzę na temat możliwych nieporozumień w komunikacji międzykulturowej oraz tego, jak im zapobiegać i sobie z nimi radzić
 • uzyskasz informacje o programach pozwalających realizować projekty międzykulturowe
 • poznasz koncepcję i metody edukacji pozaformalnej

Na poziomie umiejętności:

 • rozwiniesz  zdolność radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych i dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego
 • zrozumiesz i pogłębisz umiejętności analizowania wartości, norm i zachowań
 • udoskonalisz umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami i trudnymi sytuacjami w różnych kontekstach międzykulturowych
 • rozwiniesz zdolność krytycznej refleksji dotyczącej m.in. własnych stereotypowych konstrukcji rzeczywistości
 • zdobędziesz podstawowe umiejętności do pracy z grupami zróżnicowanymi kulturowo

Na poziomie postaw:

 • warsztaty stworzą Ci możliwość do rozwijania/zmiany postaw kluczowych dla pracy w środowisku międzykulturowym, takich jak:
  • Świadomość istnienia różnic kulturowych
  • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową
  • Postrzeganie różnorodności jako potencjału
  • Otwarta postawa wobec innych kultur
  • Akceptacja odmiennych punktów widzenia

Ponadto:

 • doświadczysz warsztatowych metod opartych na grach symulacyjnych, ćwiczeniach interaktywnych, dyskusjach, itp., prowadzonych przez trenerów, coachów i psychologów międzykulturowych mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy
 • wzbogacisz swoje podejście pedagogiczne o koncepcję edukacji pozaformalnej
 • dowiesz się, jak dalej doskonalić swoje kompetencje międzykulturowe
Share This