Koncepcja warsztatów

Koncepcja warsztatów została przygotowana przez Zespół Trenerski programu „Erasmus+ Młodzież” i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży składający się z doświadczonych trenerek i trenerów, coachów oraz psycholożek
i psychologów międzykulturowych, mających wieloletnią praktykę w pracy z młodzieżą z Polski i z zagranicy, jak również osobiste doświadczenia życia i pracy w innej kulturze. Jest ona rezultatem wieloletnich doświadczeń szkoleniowych członkiń i członków naszego zespołu, a także analizy najnowszych trendów w edukacji formalnej i pozaformalnej oraz dokumentów Komisji Europejskiej dotyczących strategii rozwoju Europy.

Jest to jednocześnie pierwszy w Polsce, innowacyjny projekt edukacyjny łączący w sobie założenia, podejście i metodologię edukacji pozaformalnej z edukacją formalną, jak również pierwszy wspólny projekt realizowany przez największe i najbardziej doświadczone w Polsce instytucje wspierające realizację projektów międzykulturowych: Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

Cel ogólny warsztatów:

  • rozwinięcie przez studentki i studentów kompetencji międzykulturowej rozumianej jako:
    • wiedza dotycząca różnic kulturowych i ich wpływu na zachowanie
    • umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych
    • postawa tolerancji dla niejednoznaczności i ciekawość poznawcza
  • przygotowanie studentek i studentów pedagogiki i kierunków pokrewnych do roli multiplikatorów wiedzy i postaw związanych z edukacją międzykulturową wśród różnych grup pokoleniowych oraz do roli animatorek i animatorów międzynarodowej wymiany młodzieży.

Profil uczestniczek i uczestników: osoby, które w przyszłości będą pracować z dziećmi i młodzieżą – studentki i studenci pedagogiki i kierunków ze specjalizacją nauczycielską, studentki i studenci animacji i kultury, studentki i studenci resocjalizacji.

Struktura warsztatów ma charakter modułowy, pozwalający na „komponowanie” i dostosowanie programu warsztatów do potrzeb i zainteresowań studentów. Składa się na nią ośmiogodzinny „moduł podstawowy” (stanowiący bazę dla dalszych warsztatów) oraz różne „moduły komplementarne” poszerzające i ugruntowujące wiedzę o kolejne aspekty i zagadnienia związane z edukacją międzykulturową.

 

Share This