Rezultaty projektu

Kompetencje rozwijane przez studentów biorących udział w warsztatach:

Wiedza

 • Poznanie i zrozumienie idei oraz celu edukacji międzykulturowej
 • Poznanie i zrozumienie idei i wartości edukacji pozaformalnej
 • Poznanie i zrozumienie najważniejszych pojęć związanych z edukacją międzykulturową
 • Poznanie zjawisk występujących na styku kultur, zrozumienie ich wpływu na współpracę międzykulturową oraz poznanie strategii radzenia sobie z nimi
 • Pogłębienie wiedzy dotyczącej własnych uwarunkowań kulturowych
  i ich wpływu na postrzeganie świata i zachowanie
 • Zwiększenie poziomu wiedzy na temat możliwych nieporozumień
  w komunikacji międzykulturowej i strategii radzenia sobie z nimi
 • Poznanie programów pozwalających realizować projekty międzykulturowe

Umiejętności

 • Umiejętność opisywania i wyjaśniania procesów kulturowych
 • Umiejętność nawiązywania i budowania pozytywnych relacji międzykulturowych
 • Umiejętność dostosowania swojego zachowania do kontekstu kulturowego, zdolność radzenia sobie w sytuacjach niejednoznacznych
 • Rozwinięcie umiejętności efektywnej komunikacji w różnych kontekstach międzykulturowych (edukacyjnym, zawodowym, prywatnym)
 • Zrozumienie i pogłębienie umiejętności analizowania wartości, norm
  i zachowań
 • Umiejętność odczytywania komunikatów zgodnie
  z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym
 • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z nieporozumieniami
  i trudnymi sytuacjami w różnych kontekstach międzykulturowych
 • Zdolność krytycznej refleksji dotyczącej m.in. własnych stereotypowych konstrukcji rzeczywistości

Postawa

 • Świadomość istnienia różnic kulturowych
 • Uwrażliwienie na różnorodność kulturową
 • Postrzeganie różnorodności jako potencjału
 • Otwarta postawa wobec innych kultur
 • Akceptacja odmiennych punktów widzenia
Share This