Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa uczelni w projekcie

 • uczelnia nie ponosi kosztów prowadzenia zajęć – wynagrodzenie trenerów zapewnione jest przez instytucje koordynujące projekt – FRSE i PNWM;
 • uczelnia we współpracy z prowadzącymi uzgadnia termin zajęć;
 • uczelnia czynnie uczestniczy w promocji projektu wśród swoich studentów;
 • uczelnia udostępnia sale do prowadzenia warsztatów oraz – w porozumieniu z prowadzącymi – sprzęt (np. rzutnik, flipchart) i wybrane materiały niezbędne do prowadzenia zajęć;
 • uczelnia udostępni prowadzącym warsztaty i dojeżdżającym na zajęcia z innych miast nocleg (jeśli dysponuje pokojami gościnnymi dla wykładowców);
 • uczelnia we współpracy z prowadzącymi uzgadnia formę i termin zaliczenia zajęć;
 • minimalna liczba studentów i studentek w jednej grupie warsztatowej to 15 osób, a maksymalna to 25.
 • studenci i studentki wezmą w warsztatach udział dobrowolny – sami/same zdecydują, czy chcą się na takie zajęcia zapisać;
 • studenci i studentki z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem otrzymają od uczelni informację o warsztatowym charakterze zajęć (prowadzonych metodami aktywnymi) oraz ich tematyce;
 • uczelnia czynnie uczestniczy w ewaluacji projektu oraz wypracowywaniu rekomendacji na jego dalsze etapy;
 • szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie ustalone zostaną w umowie o współpracy, która może zostać podpisana pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży a uczelnią biorącą udział w projekcie ( w zależności od potrzeb).
Share This