Anna Huminiak

 • Trenerka i koordynatorka projektów edukacyjnych
 • Trenerka wolontariuszy programów Wolontariat Europejski EVS, Polska Pomoc, JEV
 • Współautorka i trenerka programów „Edukacja globalna dzieci zmienia nasz świat” (szkolenia dla kadry przedszkoli), „Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska” oraz „Wrocław – Mikrokosmos” – programu budowania wrażliwości kulturowej wśród młodzieży szkolnej
 • Trenerka w projektach dialogu polsko-niemieckiego, polsko-izraelskiego, polsko-białoruskiego oraz szkoleniach międzykulturowych i międzyreligijnych dla osób pracujących z młodzieżą
 • Absolwentka Historii Sztuki UWr, Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz studiów podyplomowych Pedagogiki Teatru IKP UW i IT.
 • Specjalizacja
  • Rozwój kompetencji interpersonalnych i komunikacja
  • Kreatywność
  • Różnorodność i antydyskryminacja
  • Edukacja międzykulturowa, edukacja praw człowieka i edukacja globalna
  • Różnorodność kulturowa na poziomie lokalnym i dziedzictwo historyczne i kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce
  • Pedagogika teatru i edukacja przez sztukę

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This