Anna Szlęk

 • Psycholożka międzykulturowa
 • Prowadzi szkolenia krajowe i międzynarodowe z zakresu: zarządzania projektem, pracy w grupie i budowania zespołu, aktywizacji społeczności lokalnych, edukacji międzykulturowej, włączania osób z mniejszymi szansami, coachingu jako metody wspierania młodzieży, uczestnictwa
 • Prowadzi szkolenia dla nauczycieli realizujących edukacyjne programy wymiany polsko-niemieckiej
 • Konsultantka programu „Młodzież w Działaniu”
 • Specjalizacja
  • Program „Młodzież w działaniu”
  • Edukacja międzykulturowa
  • Zarządzanie projektem
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie
  • Wspieranie młodych ludzi
   i nauczycieli

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This