Eliza Zadłużna

 • Trenerka programu „Polska Pomoc” Wolontariat MSZ, trenerka programu „Intecultural Navigators” British Council
 • Koordynatorka i trenerka Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu
 • Coach grup młodzieżowych, fundraiser oraz doradca organizacji pozarządowych w kwestiach strategii rozwoju społeczności lokalnej
 • Koordynatorka Programu „YOU.VA – Young Volunteer Academy”, którego celem była aktywizacja młodzieży mniejszości niemieckiej
 • Specjalizacja
  • Edukacja międzykulturowa
  • Wspieranie rozwoju jednostek i organizacji
  • Szkolenia dla osób wspierających młodzież oraz nauczycieli

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This