Elżbieta Kielak

 • Psycholożka międzykulturowa, trenerka kompetencji kulturowych
 • Współautorka programu i trenerka nowatorskich warsztatów adaptacyjnych dla studentów przyjeżdżających na stypendia do warszawskich uczelni
 • Autorka programu i prowadząca warsztaty przygotowujące do pracy mentorów studentów międzynarodowych
 • Współautorka publikacji „Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe – podręcznik” Cieślikowska, D., Kownacka, E., Olczak, E., Paszkowska-Rogacz, A. (2007), Warszawa: KOWEZiU
 • Specjalizacja
  • Trening kompetencji międzykulturowych
  • Wrażliwość kulturowa
  • Adaptacja do życia w nowej kulturze
  • Komunikacja międzykulturowa

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This