Monika Mrówczyńska

 • Koordynatorka i prowadząca wymiany międzynarodowe dla młodzieży ze szkół zawodowych
 • Akredytorka i wizytatorka projektów Wolontariatu Europejskiego
 • Od 2003 r. prowadzi szkolenia dla nauczycieli realizujących edukacyjne programy wymiany polsko-niemieckiej
 • Specjalizacja
  • Wolontariat Europejski
  • Edukacja międzykulturowa
  • Edukacyjne i społeczne projekty polsko-niemieckie
  • Zarządzanie projektem
  • Wspieranie grup młodzieżowych;
  • Praca z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This