Steffen Hauff

 • Historyk i Polonista
 • Koordynator zespołu trenerskiego Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)
 • Kie­row­nik sto­wa­rzy­sze­nia Aktion West-Ost w latach 2007–2009
 • Autor i redak­tor pod­ręcz­ników polsko-niemieckiej wymiany mło­dzie­ży
 • Specjalizacja
  • Wymiana polsko-niemiecka
  • Projekty trójstronne i międzynarodowe
  • Scouting w ramach Deut­sche Pfad­fin­der­schaft Sankt Georg (DPSG)
  • Wolontariat
  • Pedagogika przeżycia
Share This