Zuzanna Rejmer

  • komunikacja międzykulturowa
  • praca w zespole międzynarodowym
  • zarządzanie różnorodnością
  • zespoły wielokulturowe
  • kompetencje międzykulturowe
  • zarządzanie konfliktami
  • planowanie rozwoju zawodowego i osobistego
  • komunikacja interpersonalna
  • motywacja i automotywacja
  • ocena potencjału kompetencyjnego

Profil trenera (PDF, Młodzież w Działaniu)

Share This