Tak więc trzy możliwości stały zawsze przed człowiekiem,
ilekroć spotkał się z Innym:
mógł wybrać wojnę,
mógł odgrodzić się murem,
mógł nawiązać dialog…

R. Kapuściński

Rozejrzyj się wokół. Popatrz uważnie na otaczający Cię świat – ulicę, miejsce Twojej pracy i nauki, spędzania wolnego czasu.. Coraz częściej spotykasz tam osoby z innych krajów, przedstawicieli innych kultur – przybyszów z Niemiec, Gruzji, Wietnamu, Wielkiej Brytanii, Chin, Ghany, Hiszpanii, Czeczenii, Somalii…
Inne kultury nas fascynują, ale często zdarza się , że pomimo możliwości porozumienia się na płaszczyźnie językowej – wszak wszyscy mówimy po angielsku – nie wszystkie zachowania cudzoziemców są dla nas zrozumiałe.
Dlaczego tak się dzieje? Jak żyć w międzykulturowym świecie? Jak korzystać z bogactwa, jakie daje nam obcowanie z Innymi?
Skoro Polska staje się krajem, w którym swoje miejsce znajduje coraz więcej cudzoziemców, to być może i Ty w przyszłości będziesz miał/a styczność z międzykulturowym środowiskiem? Może w klasie, w której będziesz uczyć, będą także dzieci pochodzące z innych krajów?
Podczas naszych warsztatów, chcemy zastanowić się nad tym, czym tak naprawdę jest kultura, czym się charakteryzuje. Jak współpracować, współtworzyć naszą rzeczywistość w dialogu z INNYMI tak, żeby było to otwierające i korzystne dla wszystkich stron.
Zajęcia „Między Innymi” są właśnie o tym jak: zrozumieć INNYCH, nie odgradzać się od nich murem i jak nawiązywać prawdziwy DIALOG międzykulturowy.

Zapraszamy!