Marta Brzezińska–Hubert

Marta Brzezińska–Hubert

Tre­nerka pro­gramu „Pol­ska Pomoc” Wolon­ta­riat MSZ

Steffen Hauff

Steffen Hauff

Histo­ryk i Polonista

Anna Huminiak

Anna Huminiak

Trenerka i koordynatorka projektów edukacyjnych

Elżbieta Kielak

Elżbieta Kielak

Psy­cho­lożka mię­dzy­kul­tu­rowa, tre­nerka kom­pe­ten­cji

Michael Kimmig

Michael Kimmig

Psycholog, trener i coach międzykulturowy

Monika Mrówczyńska

Monika Mrówczyńska

Koordynatorka i prowadząca wymiany międzynarodowe dla młodzieży ze szkół zawodowych

Zuzanna Rejmer

Zuzanna Rejmer

komunikacja międzykulturowa

Agnieszka Szczepanik

Agnieszka Szczepanik

Trenerka Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu, coach grup młodzieżowych

Anna Szlęk

Anna Szlęk

Psycholożka międzykulturowa

Eliza Zadłużna

Eliza Zadłużna

Trenerka programu „Polska Pomoc” Wolontariat MSZ

Share This